SISTEM GLAVNOG KLJUČA
 
Omogućava otvaranje različitih cilindara jednim ključem.
 
 
 
Sistemom glavnog ključa u mogućnosti smo otvoriti više različitih cilindara, koji imaju svoje međusobno različite ključeve, posebnim – glavnim ključem. Tim se ključem koristi samo ovlaštena osoba. Najčešće ga nalazimo na objektima gdje nije potrebna veća složenost samog sistema kao što su manji ugostiteljski objekti i poduzeća sa manjim brojem zaposlenika, gdje direktor/vlasnik jedini ima ovlaštenje ulaziti u sve prostorije.