Kako bismo ?to bolje objasnili ulogu sistema zaklju?avanja, zamislimo poduze?e sa velikim brojem vrata. Neka od tih vrata, kao recimo ulazna vrata, smiju otvoriti svi zaposlenici, pa stoga svi imaju po jedan klju?. Svatko od njih ima barem jo? jedan klju? kojim otklju?ava vrata od svojeg ureda, a ?esto i jo? nekoliko klju?eva za vrata na hodniku, kuhinju, WC, skladi?te, prostoriju sa strojem za kopiranje, podrumsku prostoriju i sl.

Neki od zaposlenika, recimo sprema?ica, osim klju?a za svoju ima i po jedan klju? za svaku drugu prostoriju u koju, zbog obavljanja svojeg posla, mora u?i. Pretpostavimo dalje da je tu i osoba zadu?ena za osiguranje objekta koja svaku ve?er pregleda sve prostorije, provjeri je li sve u redu i zaklju?a zgradu. Ova osoba tako?er posjeduje kopije klju?eva za sva vrata u objektu. Velik broj klju?eva ?esto ima i slu?ba za tehni?ko odr?avanje, slu?benici koji rade vikendom i sl.

Ubrzo, vi?e se ne zna koliko je, tijekom vremena, iskopirano klju?eva za pojedina vrata i tko sve ima te klju?eve, kao ?to se ne zna niti imaju li klju?eve za sva vrata osobe koje bi ih trebale imati. Dogodi li se po?ar, ima li za?titar zaista klju? prostorije u koju godinama nije u?ao, ili je mo?da netko u me?uvremenu promijenio cilindar?

Izgradnja sistema zatvaranja jednostavan je, siguran i jeftin na?in za dovo?enje u red svih cilindara u ovakvom poduze?u. Zadatak je stvoriti strukturu koja omogu?ava svakom zaposleniku da ima samo jedan klju? s kojim otvara sva ona vrata koja je ovla?ten otvoriti, bilo da se radi o jednim, vi?e ili svim vratima u poduze?u, te da taj isti klju? ne mo?e samoinicijativno iskopirati i kopiju dati nekome tko ju ne smije imati.

Ovakvim pristupom u rje?avanju situacije uvodi se red i pove?ava sigurnost od provala i kra?a, te se drasti?no smanjuje vrijeme reagiranja u situacijama opasnim za ?ivot.

Upravo u ovakvim ? najzahtjevnijim situacijama, mehani?ki sistemi zatvaranja dolaze do izra?aja. Njihova superiornost u odnosu na elektroni?ke sustave o?ituje su u ?injenici da ne otkazuju u kriznim trenucima. Nestanak struje, kvar zbog vanjskog utjecaja (vatra, voda, potres, udar groma...) ne mogu uzrokovati prestanak rada sistema o kojem ovisi da li ?ete mo?i napustiti ugro?enu prostoriju ili objekt.

Osim ovih, po ?ivot va?nih prednosti mehani?kih sistema, treba napomenuti i ?injenicu da su bitno jeftiniji od elektroni?kih, kako za izradu, tako i za odr?avanje, te imaju, upravo zbog svoje robusnosti, znatno du?i vijek trajanja, a ovisno o ?eljama korisnika, kao i o veli?ini objekta koji se obuhva?a sistemom, postoje razli?iti na?ini njegove izvedbe koje mo?ete vidjeti na idu?im stranicama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

 
   
   
   
   
在网上搜寻了很多丰胸产品,比较结果发现丰胸方法,粉嫩公主酒酿蛋更有名,有很多电视节目推荐,所以我优先考虑粉嫩公主酒酿蛋丰胸产品,先尝试效果。据丰胸成功的网民推荐,我找到了“丰胸导师周媛”酒酿蛋丰胸,周媛是一位胸大脸高的美女,并耐心地回答了我的问题,后给了我实用的建议丰胸手法