Za izradu sistema koristimo različite tipove cilindara. Osnovni modeli K-1 i K-5, kojima ćemo započeti prezentaciju Titanovih cilindara, zadovoljavaju sve uvjete nužne za korištenje u sistemu na isti ključ.

Kako su sistemi viših stupnjeva zahtjevniji, tako i cilindri, koji se u njih ugrađuju, moraju biti znatno bolji. Cilindar K-1 B osnovni je cilindar za izradu svih sistema zaključavanja. Njegove karakteristike ispunjavaju sve zahtjeve nužne za izradu sistema sa manjim brojem cilindara.

Cilindar T-60 posebno je prilagođen kako bi svojim karakteristikama zadovoljio i one zahtjeve koji se postavljaju pred cilindre u sistemima najviših stupnjeva složenosti, a ne manje važno - uspio je zadržati nisku cijenu.

Pregled cilindara nastavlja se najsofisticiranijim modelima K-6 i T-100 koji će zadovoljiti i najzahtjevnije. K-6 koristi tijelo sa dodatnim klinom, što mu povećava broj mogućih kombinacija, dok je model T-100 uistinu bez premca, jer svojim konstrukcijskim i sigurnosnim karakteristikama spada u sam vrh trenutne ponude na tržištu.

Ono što je uz podatake i opisne karakteristike cilindara važno, svakako je i servisna usluga koju korisnici naših sistema dobivaju. SISTEMI ZAGREB d.o.o. će u procesu projektiranja zajedno sa vama odabrati najpovoljniju kombinaciju kako sistema, tako i cilindra koji će na najbolji mogući način ispuniti vaše zahtjeve, te će po potrebi i prema vašim zahtjevima nadograditi već postojeći sistem ili ga u potpunosti izmijeniti, bez potrebe za kupovinom novih cilindara na mjestima gdje ste koristili stare. Korišteni sistemski cilindri mogu se bez problema reparirati, pa čak i mijenjati u smislu ovlaštenja, što svakako nije zanemarivo, jer takva će usluga omogućiti da vaš sistem funkcionira dugo, jeftino i besprijekorno.