CILINDAR K-6
 
Šesti klin za dodatnu sigurnost
 
 

> Zaštita od bušenja tijela sa 8 ugrađenih kaljenih klinova.
> Sigurnosni klinovi protiv nasilnog otvaranja.
> Povećana sigurnost dodavanjem šestog klina.
> Tanki zaštitni “W” profil protiv “češljanja”.
> Vlasnička kartica sa jedinstvenim identifikacijskim brojem.
> Ključevi od “novog srebra”.

Cilindar K-6 po svojim je karakteristikama jednak cilindru T-60 uz jednu razliku. Ugrađen mu je dodatni šesti klin. Njime je povećan broj različitih kombinacija ključeva, a time i sigurnost cilindra.