CILINDAR K-5
 
Vodoravna izvedba
 
 
 

> Zaštita od bušenja tijela sa 4 ugrađena kaljena klina.
> Sigurnosni klinovi protiv nasilnog otvaranja.

Zbog vodoravne izvedbe ključa sadrži više klinova od K1 cilindra, što mu povećava sigurnost. Po svojim karakteristikama također ispunjava zahtjeve za izradu sistema na isti ključ.