CILINDAR XS
Kontrola pristupa sa beskontaktnim ID karticama.
 
     
     

Ovaj be?i?ni ure?aj za kontrolu pristupa se lako ugra?uje u nova vrata ili se njime lako zamjenjuje postoje?i cilindar trenutno ugra?en u va?a vrata.

Tijelo XS cilindra je modularno, te se mo?e koristiti za sve debljine vrata u rasponu od 40 do 120 mm.

Razli?ite potrebe za kontrolom pristupa zadovoljit ?e razli?ite izvedbe XS cilindra:

> cilindar sa elektronskom kontrolom na obje strane,
> cilindar sa elektronskom kontrolom na samo jednoj strani,
> te elektronski polucilindar.

 
 

XS cilindar je dostupan u razli?itim izvedbama:

XS - Master Card - ID kartica se mo?e prijaviti ili odjaviti jednostavnim programiranjem uz pomo? programiraju?e kartice. Demonta?a i promjena baterije se kontroliraju putem demonta?ne kartice i kartice za promjenu baterije.

 
 

XS - Offline - u ovom pro?irenom sustavu se autorizacija pristupa dodjeljuje sa programom kontrole pristupa, te se prebacuje na cilindar putem infrared (IrDA) su?elja uz pomo? ru?nog ra?unala (PDA).

Svaki doga?aj se memorira i mogu?e ga je o?itati sa cilindra koriste?i ru?no ra?unalo ?to omogu?ava detaljnu kontrolu. Demonta?a i promjena baterije se tako?er kontroliraju putem ru?nog ra?unala.

我以前是那样的,后来才注意到产后丰胸。我先天性发育不太好,因为胸部只有小b杯,所以结婚的时候特别是美女喜欢穿那种瘦小的内衣丰胸产品。时间久了,胸口不大,反而变小了,结婚生下宝宝,喂了一年左右。断奶后,胸部过于收缩,原本没什么胸部的是a杯而不满丰胸。因为胸痛频繁到医院检查,有轻微乳腺增生,医生说我长期穿着内衣也有很大影响丰胸食物,提醒姐妹们注意,不要挤压胸部。