PROTUPROVALNA FUNKCIJA CILINDRA  
           
 

Protuprovalnost nekog cilindra o?ituje se u njegovim karakteristikama koje ote?avaju i spre?avaju provalnika u nastojanju da ga otvori posebnim provalni?kim alatima ili nasilnim poku?ajem trganja, bu?enja ili izvla?enja iz brave.

Neki od osnovnih kriterija koje cilindar mora zadovoljiti, kako bi ga mogli svrstati u skupinu protuprovalnih su:

 
     
 
Ote?avanje ili onemogu?avanje ??e?ljanja? cilindra...
 
         
 

 
Posti?e se ugradnjom posebnih klinova koji svojom konstrukcijom znatno ote?avaju potiskivanje provalni?kim alatima.
 
         
   
Uz klinove kvalitetnu za?titu posti?emo tek ugradnjom jezgri sa posebnim, uskim profilima. Njihov je zadatak da onemogu?e ulazak provalni?kog alata i rad s njime u samoj jezgri.
 
         
  Za?tita protiv bu?enja tijela i jezgre...  
         
   
Za?tita od bu?enja se posti?e ugradnjom kaljenih klinova koji u tijelu spre?avaju prodiranje svrdla do opruga, a u jezgri do klinova jezgre. Va?no je napomenuti da se kaljeni klinovi u jezgri slobodno okre?u kako bi ?to efikasnije zaustavili ve?e svrdlo, te su postavljeni asimetri?no u odnosu na otvor jezgre, kako bi lak?e savili i slomili tanje svrdlo.
 
         
  Nemogu?nost kopiranja klju?a bez znanja vlasnika...  
         
  .  

Ni najbolji cilindar ne zaustavlja provalnika koji ima klju?. Rje?enje ovakve situacije krajnje je jednostavno. Klju? se ne smije neovla?teno kopirati. Da bi taj uvjet bio zadovoljen, klju?ari ne smiju raspolagati sirovim (neobra?enim) klju?evima. Klju?evi se mogu izraditi samo u ovla?tenom servisu i jedino uz predo?enje sigurnosne (vlasni?ke) kartice koja Vas identificira kao ovla?tenu osobu. ?uvate li dobro svoju karticu, sigurno Vam se ne?e dogoditi da neovla?tene osobe do?u u posjed kopije Va?eg klju?a.

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

 
   
   
   
   
Made from the new Oyster Perpetual Rolex replica watches uk Deepsea Oystersteel with a D-blue surface. In 2014, the brand launched this surface to pay tribute to the Deepsea Challenge rolex replica. On this expedition, Rolex and the National Geographic Society worked together to replica watches actively support filmmaker and explorer James Cameron replica watches online.